Στατιστικά στοιχεία

Σήμερα στις ΗΠΑ 12.000 ιατροί ασκούν τον βελονισμό ενώ 10.000 ιατροί στη Γαλλία και 7.000 ιατροί στη Γερμανία είναι μέλη των εταιρειών Ιατρικού Βελονισμού.

 

Το 64% των Ιατρικών σχολών των ΗΠΑ έχουν εντάξει τον βελονισμό στο πρόγραμμα σπουδών τους (από 16 – 160 ώρες).

 

Η Αμερικάνικη Ένωση Ιατρικής Πόνου περιλαμβάνει τον βελονισμό στην εξεταστέα ύλη για την απόκτηση διπλώματος αλγολογίας.

 

Τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας της Αμερικής (NIH) προωθούν και επιχορηγούν την έρευνα στο βελονισμό.

 

Η IASP (International Association for the study of Pain) αναγνωρίζει τη σημαντική αναλγητική δράση του βελονισμού (δημοσιεύονται συχνά άρθρα στο διεθνούς κύρους περιοδικό Pain ).

 

Τα περισσότερα ιατρεία πόνου της Ελλάδας και του εξωτερικού χρησιμοποιούν τον βελονισμό και τον ηλεκτροβελονισμό για την αντιμετώπιση του οξέος και χρόνιου πόνου.

 

Ο βελονισμός γνωρίζει επίσης την αναγνώριση των ασθενών αφού το 15% των Ελλήνων, το 12-19% των Ευρωπαίων, το 20-60% των Αυστραλών και πάνω από 2 εκατομμύρια Αμερικάνοι (το FDA υπολογίζει 9-12 εκατομμύρια συνεδρίες βελονισμού ανά έτος), προσφεύγουν στο βελονισμό για την επίλυση προβλημάτων υγείας.

 

Τα αποτελέσματά μας από την κλινική εφαρμογή του βελονισμού είναι τα κάτωθι: