Ανακοινώσεις σε συνέδρια

Τα αποτελέσματά μας από την κλινική εφαρμογή του ιατρικού βελονισμού έχουν παρουσιαστεί, κατά τα τελευταία έτη, σε μια σειρά συνεδρίων ανά την Ελλάδα και το εξωτερικό. Συγκεκριμένα, οι παρουσιάσεις μας αφορούν τα εξής συνέδρια:

 

Ιούλιος 2021 – Complete and immediate remission of pregnancy-related low back pain after a single session of auricular acupuncture – A case report – 34th ICMART World Medical Acupuncture Congress, Athens, Greece

 

Ιούλιος 2021 – Medical Acupuncture can affect pituitary function – A case report of altered Thyroid-Stimulating Hormone (TSH) secretion – 34th ICMART World Medical Acupuncture Congress, Athens, Greece

 

Νοέμβριος 2019 – Medical acupuncture induces analgesia via mechanisms of neuromodulation – International Conference on Neurology & Brain Disorders, Dubai, United Arab Emirates

 

Απρίλιος  2019 – Increasing IVF success with Medical Acupuncture – International Conference on Women’s Health, Reproduction and Fertility, Abu Dhabi, United Arab Emirates

 

Απρίλιος 2019 – Η συμβολή του Ιατρικού Βελονισμού στην αντιμετώπιση του συνδρόμου πολυκυστικών ωοθηκών – 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παιδικής και Εφηβικής Γυναικολογίας,  Θεσσαλονίκη

 

Μάρτιος  2019 – Treating Depression with Medical Acupuncture – Current Evidence – World Depression Congress, Dubai, United Arab Emirates

 

Σεπτέμβριος 2018 –  Intraoperative, real-time monitoring of cerebral PtiO2 during a cerebral artery aneurysm clipping and simultaneous electroacupuncture stimulation – ICMART World Congress on Medical Acupuncture, Munich, Germany

 

Ιούλιος 2018 – Medical acupuncture and hypertension: What is new? – Global Experts Meeting on Diabetes, Hypertension, Metabolic Syndrome, Melbourne, Australia

 

Ιούνιος 2018 –  The protective role of medical acupuncture against insulin resistance – 27th European Diabetes Congress, Rome, Italy

 

Μάιος 2018  –   Acupuncture treatment for facial nerve palsy – 32ο Ετήσιο Συνέδριο Ελληνικής Νευροχειρουργικής Εταιρίας, Χανιά

 

Δεκέμβριος 2017 – Καρκίνος μαστού και ιατρικός βελονισμός – 3η Διεπιστημονική προσέγγιση του καρκίνου μαστού και του γυναικολογικού καρκίνου, Αθήνα

 

Νοέμβριος 2017 – Medical acupuncture as an adjunctive treatment for oncological patients – 26th World Cancer Convention, Dubai, United Arab Emirates

 

Σεπτέμβριος 2016 – The role of electroacupuncture in stroke treatment – Current knowledge and future perspectives – European Congress of Neurosurgery (EANS 2016), Athens, Greece

 

Ιούνιος 2016 – Nευραλγία του τριδύμου και βελονισμός – Μια εναλλακτική θεραπεία – 30ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευροχειρουργικής, Βόλος

 

Ιούνιος 2016 – Acupuncture analgesia in a patient with a lumbar spinal nerve root schwannoma – A case report – XVIII ICMART World Congress on Medical Acupuncture, Sofia, Bulgaria

 

Ιούλιος 2015 – The analgesic effect of electroacupuncture on inflammatory pain – 5th International Conference on Clinical & Experimental Dermatology, New Orleans, USA

 

Ιούνιος 2015 – The role of acupuncture in the treatment of migraine – International Conference and Exhibition on Pain Medicine, Chicago, USA

 

Μάιος 2015 – Effectiveness of acupuncture in the treatment of chronic low back pain – 3rd International Conference and Exhibition on Physical Medicine & Rehabilitation, San Antonio, USA

 

Μάιος 2014 – Η συμβολή του ηλεκτροβελονισμού στην πρόληψη μετεγχειρητικής ναυτίας & εμέτου – Ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας –  40ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα

 

Μάιος 2014 – Ηλεκτροβελονισμός και αναισθησία σε νευροχειρουργικές επεμβάσεις – Ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας – 40ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα

 

Μάιος 2014 – Αναλγησία με βελονισμό σε ασθενείς με ενδοκαναλικά μορφώματα της σπονδυλικής στήλης – 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αλγολογίας, Καρδίτσα

 

Φεβρουάριος 2014 – Η συμβολή του βελονισμού στην θεραπεία της παχυσαρκίας – ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας –10ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο Παχυσαρκίας, Αθήνα

 

Νοέμβριος 2013 – Αναλγησία με τη μέθοδο του βελονισμού σε ασθενείς με αυχενική ή οσφυική σπονδύλωση – Παρουσίαση σειράς 11 περιστατικών –  7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης, Θεσσαλονίκη

 

Σεπτέμβριος 2013 – Analgesia in Cervicohumeral Syndrome, Low Back Pain and Sciatica – The Role of Acupuncture – A Series of 167 Patients – 15th WFNS World Congress of Neurosurgery, Seoul, Korea

 

Μάιος 2013 – Αναλγησία σε αυχενοβραχιόνιο σύνδρομο και οσφυοϊσχιαλγία – Η συμβολή του βελονισμού – Παρουσίαση σειράς 167 ασθενών – 39ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα

 

Οκτώβριος 2012 – Ο βελονισμός ως μέθοδος αναλγησίας σε αυχενοωμοβραχιόνιο σύνδρομο και οσφυοϊσχιαλγία – Παρουσίαση σειράς 58 περιστατικών – 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης, Ιωάννινα

 

Μάιος 2012 – Η συμβολή του βελονισμού στην αναλγησία νευροχειρουργικών ασθενών – Παρουσίαση σειράς 49 περιστατικών –9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αλγολογίας, Αθήνα