04/07/2021
Βραβείο καλύτερης αναρτημένης ανακοίνωσης στο 34o ICMART Παγκόσμιο Συνέδριο Ιατρικού Βελονισμού που διεξήχθη στην Αθήνα (Ελλάδα), για την εργασία «Medical Acupuncture can affect pituitary function – A case report of altered Thyroid-Stimulating Hormone (TSH) secretion» – P.Zogopoulos, A.Dimostheni, V.Gkorgkolis, G.Vretakos, D.Rologis


11/06/2016
Βραβείο καλύτερης αναρτημένης ανακοίνωσης στο XVIII ICMART Παγκόσμιο Συνέδριο Ιατρικού Βελονισμού που διεξήχθη στη Σόφια (Βουλγαρία), για την εργασία «Acupuncture analgesia in a patient with a lumbar spinal nerve root schwannoma – A case report» – P.Zogopoulos, A.Venetikidis, G.Vretakos, D.Rologis