Κέντρο Ιατρικού Βελονισμού
Ζωγόπουλος Παναγιώτης

Ένα σύγχρονο ιατρείο όπου ο βελονισμός εφαρμόζεται για ένα εύρος παθήσεων σύμφωνα με τις ενδείξεις του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας.
Ο Ιατρικός Βελονισμός είναι μια εξέλιξη του βελονισμού στη Δύση που αναπτύχθηκε από Ευρωπαίους ιατρούς πριν από 60 περίπου χρόνια και έκτοτε επεκτάθηκε σε ολόκληρο τον κόσμο μέσω της ενσωμάτωσής του στην κλινική πράξη. Αξιοποιεί μεθόδους της σύγχρονης, δυτικής Ιατρικής όσον αφορά τη θεωρία, την κλινική εφαρμογή και την έρευνα. Η εξάπλωση και η αποδοχή του βελονισμού από την ιατρική κοινότητα στηρίχθηκε αφ’ενός στην αποτελεσματικότητά του και αφ’ετέρου σε πλήθος αξιόπιστων στοιχείων από τυχαιοποιημένες, ελεγχόμενες μελέτες και συστηματικές ανασκοπήσεις που στηρίζουν πλέον την κλινική εφαρμογή του βελονισμού σε ένα εύρος παθήσεων.


Ειδικές προσφορές για φοιτητές και ανέργους!!!